Čo potrebuje dieťa do MŠ nájdete TU

Jedálny lístok

Pýtame sa

Je nám ľúto, nie sú tu žiadne ankety.

Poplatky

130,- € mesačne na úhradu neinvestičných výdavkov platí rodič za každé dieťa, bez ohľadu na počet dní, v ktorých dieťa navštívilo SMŠ

 

2,90 € na deň na čiastočnú úhradu stravy platí rodič za každé dieťa v závislosti od počtu dní, v ktorých dieťa navštívilo SMŠ. Celodennú stravnú jednotku dopláca škola do výšky 3,30- €.

 

Rodič uhrádza poplatky mesačne bankovým prevodom do 10-teho dňa v mesiaci. O aktuálnej výške poplatkov za daný mesiac je informovaný riaditeľkou školy.