Čo potrebuje dieťa do MŠ nájdete TU

Jedálny lístok

Pýtame sa

Je nám ľúto, nie sú tu žiadne ankety.

O nás

Súkromná materská škola „Ďatelinka“, s.r.o., Bagarova 2c, Martin bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR od 1.septembra 2006 Rozhodnutím Ministerstva školstva SR číslo: CD – 2005 – 16534/33327 – 3096 zo dňa 26. 10. 2005.

Budova SMŠ slúžila potrebám predškolského zariadenia už od roku 1986 a pôvodným zriaďovateľom bolo Mesto Martin. Nachádza sa v mestskej časti Podháj – Stráne.

Celá budova je dvojpodlažná s dvoma triedami a samostatným školským dvorom s oplotením. Interiér a exteriér SMŠ vyhovuje požiadavkám vybavenia predškolského zariadenia. Je na dobrej úrovni a našou snahou je sústavne ho modernizovať a zveľaďovať.

Pracujú tu 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky v dvoch triedach: V prvej triede mladších detí 3 – 4 ročných a v druhej triede starších detí 4 – 6 ročných. O čistotu a hygienu dbá 1 školníčka a upratovačka na polovičný úväzok.

Cieľom práce našej školy je maximálne rozvíjať celú osobnosť dieťaťa a zaisťovať všestrannú prosperitu detí. Intenzívnejšie sa zameriavame na pálčivý problém súčasnosti, ktorým je ekológia. Rozširujeme a realizujeme aktivity environmentálnej výchovy, čím formujeme u detí pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu..

Na obohatenie citového života detí organizujeme počas celého školského roka zaujímavé akcie: dni športu, škôlkárska šarkaniáda, tvorivé dielne s rodičmi, detské vystúpenia pre rodičov, divadelné predstavenia v podaní pani učiteliek, tradičný karneval, lyžiarsky a plavecký výcvik, environmentálne pobyty v prírode, besedy a exkurzie.

Deti využívajú  počas pobytu v SMŠ možnosť pracovať v záujmových krúžkoch vedených externými lektormi aj učiteľkami SMŠ.

Kľúčom k nášmu úspechu je utváranie klímy naplnenej láskou, toleranciou, úctou a vzájomnou dôverou a budovanie partnerského vzťahu rodina – škola.

Fotogaléria našej školy

Najnovšie odkazy


Všetky príspevky
 
Lenka
Dobrý deň. Prosím Vás, chcela by som sa opýtať, že či viete dieťatko z...

Juraj Dlužanský
Dobrý deň, je možné ešte odoslať prihlášku do škôlky, alebo už je k...

Štatistika

TOPlist